Milé sestry a bratři v Kristu!

Bůh nás volá k obrácení (v původním významu k návratu domů), jako volal obyvatele Ninive.

Potřebujeme obrácení, potřebujeme další rozhodnutí pro Boha, potřebujeme opustit polopravdy a přetvářku.

Víra není jakýsi nátěr či make-up, víra je součástí našeho života, která má prozařovat všechny oblasti našeho života.

Pro každého z nás je nyní plnost času – kairos – a Bůh již všechno připravil k odpuštění.

Prosme ho proto o sílu:

Pane obnov nás. Pohoršujeme se nad vnějšími věcmi, dej ať v každém člověku vidíme také dobro. Dej, ať od druhých čekáme málo a sami od sebe mnoho.

Zbav nás strachu z budoucnosti, neboť je ve Tvých rukou.

Pomáhej nám, abychom Tě nehledali jen hladkými slovy, ale srdcem a činy.

Ukaž nám své cesty Hospodine, pouč nás o svých cestách, veď nás ve své pravdě a uč nás, neboť Ty jsi Bůh, náš Spasitel.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel