Milé sestry a bratři v Kristu !

Celý rozhovor v dnešním evangeliu se týká otázky, jak překonat úzkost života, jak překonat pocit nenaplnění, jak nalézt smysl života a být schopen z něho dávat druhým.

Ježíš nabízí zdroj života už pro tento pozemský život i pro život věčný.

Nabízí zdroj života, ne přilepšení k životu, nenabízí okamžitou pohodu, neříká udělejte si radost, nenabízí bezpracné blaho, život bez bolesti či dotyku zla.

Žít bez Boha neznamená okamžitě zemřít, ale znamená být vystaven bolestem života bez pomoci, mezi zlem ohroženými lidmi.

Je třeba, abychom my, katolíci, žili tak, aby bylo vidět, že jsme okusili vody živé. Abychom žili z pramene – Krista.

Hlas svědomí nám přece říká, že je dobré věřit tomu, co učí církev, poslechnout ji a tak jednat rozumně.

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel