Milé sestry a bratři v Kristu !

Hranice Boží lásky je neuvěřitelná – dal svého Syna, aby mohl obnovit námi porušenou smlouvu, dal ho, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul.

Pro katolíka není Desatero souhrnem všech požadavků, které jsou na něj kladeny. Od nás se chce „dokonalejší spravedlnost“ – velké přikázání lásky k Bohu a bližnímu podle Ježíšova vzoru.

Můžeme se  otevřít Kristu a nechat jej, aby On sám dal vše do pořádku.

Tam, kde však člověk jedná proti smyslu příkazů Desatera, ztrácí svobodu a nesvoboda, byť mnohdy skrytá, roste.

Dává nám neustále možnost znovu navazovat na tuto obnovenou věčnou smlouvu, po každém našem jejím porušení.

Kéž nás postní úsilí zapojuje do této smlouvy lásky.

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel