Milé sestry a bratři v Kristu!

Každý z nás má být duchovním chrámem, v kterém přebývá Bůh. K tomu nám má pomoci doba postní, doba očišťování – vyčištění chrámu naší duše, doba křestní obnovy doba pokání a prosby za Boží pomoc při zvládání pandemie Máme šanci. Můžeme sice k prožívání doby postní přistoupit „normálně“, splnit náboženskou „povinnost“ a jít nevšímavě dál.

Můžeme se ale také otevřít Kristu a nechat jej, aby On sám dal vše do pořádku.

Pro katolíka není Desatero souhrnem všech požadavků, které jsou na něj kladeny. Od nás se chce „dokonalejší spravedlnost“ – velké přikázání lásky k Bohu a bližnímu podle Ježíšova vzoru.

Tam, kde však člověk jedná proti smyslu příkazů Desatera, ztrácí svobodu a nesvoboda, byť mnohdy skrytá, roste.

Hranice Boží lásky je neuvěřitelná – dal svého Syna, aby mohl obnovit námi porušenou smlouvu, dal ho, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul.

 

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel