Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Bylo to kruté, když Pilát smísil krev Galilejců s obětními zvířaty.

Ale ti, co to přežili se nad tím nezamysleli, neuvědomili si, že mohli být zabiti i oni, ale ptali se : Čím se provinili ti mrtví ? Vytrhne nás vůbec nějaká událost z našeho zahledění se do sebe  nebo s námi nic nehne?

Snažíme se chápat poselství jednotlivých událostí ?

Snažíme se prožívat poselství postní doby ?

Myslíme si snad, že už jsme ve vztahu k Bohu dokonalí ?  Jistě ne.

A tak prosme o sílu k obrácení, prosme o to, abychom se dokázali změnit pochopením toho, co nám říká Bůh : Já jsem, který jsem.        Jsem zde

a zůstávám zde jako pomáhající a spásu přinášející Bůh, ať se děje cokoliv.

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu


vám všem žehná            Váš duchovní správce       P.Daniel