„Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí“ – tato výzva Kristova je určena nejen prvním apoštolům, ale i nám.

Rybář, v našich podmínkách, je člověk, který trpělivě a tiše čeká, až ryby připlují a on nějakou chytí.

Z tohoto obrazu sedícího rybáře pociťujeme pokoj, klid a trpělivost,

která z něho vyzařuje, dokonce cítíme, že nejdůležitější pro něho není množství chycených ryb, ale onen postoj pokoje a očekávání.

V tomto pohledu nám právem nesedí „rybaření“ sekt, které je spíše vnucováním s vtíravostí obchodní reklamy .

Apoštolové byli rybáři, kteří vyjížděli za rybami, aby je ulovili.

I tam však byla atmosféra trpělivosti, očekávání s pozorností a pokoje.

Byli a jsou svatí poustevníci, kteří jsou na jednom místě a mnozí k nim přicházejí, třeba i z daleka.

Byli a jsou svatí, kteří „vyjíždějí“ a oslovují bližní na nejrůznějších místech a jsou známí a mnozí je vyhledávají.

Pro oba způsoby apoštolátu („rybaření“) je však nutným předpokladem přesvědčivost vlastního života – pokoj , radostné a pozorné očekávání a trpělivost. Tak jsme k předávání evangelia vyzýváni také my.

Kéž život z víry nám dává potřebný Kristův pokoj, „zakotvení“v Kristu, které bude přitahovat druhé a pomáhat nám v předávání víry.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel