Milé sestry a bratři v Kristu !

Izraelité po návratu ze zajetí plakali radostí, že po dlouhé době slyší slovo Boží.

Děkujme i my Bohu, že máme možnost slyšet slovo Boží a být s ním u jednoho stolu.

Buďme vděčni za tuto možnost a využívejme ji, dokud ji máme. A přepadne-li nás někdy pocit, že jsme to všechno už mnohokrát slyšeli nebo touha slyšet něco jiného a „zajímavějšího“, vezměme si poučení z případu Izraele.

Za slovo Boží není náhrada, a prázdno, které po něm zůstává v duši, nelze ničím jiným nahradit.

Svět a život bez znalosti Boha není ničím jiným než světem zoufalců hledajících cíl a přitom bezradně bloudících za přeludy.

Važme si toho, že máme Boží slovo a prosme Ducha sv. o světlo pro sebe a pro všechny, abychom se dokázali držet zdravé Boží nauky.

K tomu vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel