Milé sestry a bratři v Kristu !

 

„Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí“ – tato výzva Kristova je určena nejen prvním apoštolům, ale i nám. Rybář, v našich podmínkách, je člověk, který trpělivě a tiše čeká, až ryby připlují a on nějakou chytí.

Z tohoto obrazu sedícího rybáře pociťujeme pokoj, klid a trpělivost,

která z něho vyzařuje, dokonce cítíme, že nejdůležitější pro něho není množství chycených ryb, ale onen postoj pokoje a očekávání.

V tomto pohledu nám právem nesedí „rybaření“ sekt, které je spíše vnucováním  s vtíravostí obchodní reklamy .

Svatý apoštol Pavel vybízí v dnešním čtení :

Napomínám vás, buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky.

Hned na začátku církve dochází v Korintě k roztržkám a podíváme-li se

na jednotlivá století v dějinách, musíme konstatovat, že v každém století bylo mnoho malých i velkých roztržek.

Co je příčinou rozkolů a kdo za ně může ? V dnešním čtení je to jasně naznačeno : Já držím s Pavlem, já s Apolonem, já zase s Petrem …

Rozkol začíná tam, kde se dá na to, co se mně více líbí a od čeho nejsem ochoten ustoupit, tam, kde je pýcha, kde se ozývá ono já, tam, kde chce člověk něco znamenat, o něčem rozhodovat.

Jinými slovy tam, kde člověk nepronikne do Kristova učení a jde mu více o sebe, o formu, o to, jak se mu to líbí, než o to, co je pravda.

Pane, my všichni chceme vyznat : Já držím s Kristem.

Prosíme tě, dej, ať toto naše zvolání je pravdivé,aby v nás byl Tvůj pokoj.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce       P.Daniel