Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Pro každého z nás je nyní plnost času – kairos – a Bůh již všechno připravil k odpuštění.

Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“

Potřebujeme obrácení, potřebujeme další rozhodnutí pro Boha, potřebujeme opustit polopravdy a přetvářku.

Víra není jakýsi nátěr či make-up, víra je součástí našeho života, která má prozařovat všechny oblasti našeho života.

Tak, jak to popisuje A.de Saint Exupery:

Ubozí jsou vždy lidé, kteří zapomněli, k čemu se mají znát. Vždycky hledají cosi jako náboženství, nějakou skupinu, nějaký smysl, žebroní o přijetí.

Ale nacházejí pouhý přelud. Pravé přijetí je možné jen u Boha.

Pane, Ty nás nesoudíš, ale přijímáš. Dej, ať my přijímáme Tebe se vším, co nám nabízíš.

Ukaž nám své cesty Hospodine, pouč nás o svých cestách, veď nás ve své pravdě a uč nás, neboť Ty jsi Bůh, náš Spasitel.

 

K tomu Vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel