Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Vzkříšený Kristus se objevuje neočekávaně, kdy a kde chce on.

Nechme se tím povzbudit i pro náš život.

Vzkříšený Kristus nám ukazuje, že je především nutné počítat s Bohem.

Vždyť iniciativa je na straně Boží.

Vzkříšený Kristus „zařídí“ zázračný rybolov, zve k jídlu, začíná rozhovor s Petrem, říká mu, co od něho chce.

Když Kristus slyší Petrovo opakované vyznání a pověřuje jej službou, vyzývá jej : Následuj mně.

A tak tě , Pane, prosíme, dej nám pochopit, že veškeré naše síly a schopnosti jsou od tebe a že nedosáhneme žádného pokroku v našem životě, nebude-li zároveň každý náš čin jen novou odpovědí na tvůj nový dar.

Dej nám poznat, že dokud jsme přesvědčeni, že tě známe, že přesně víme, jaký jsi a jaké je Tvé království, že právě tehdy se podobáme apoštolům před vzkříšením a jsme ochotni se dohadovat, kdo z nás je největší.

Jenom s Tvou pomocí, Pane, a s plným vědomím vlastní slabosti dokážeme odpovědět jako sv. Petr na Tvou lásku láskou a oním vyznáním:

Pane, ty jediný víš všechno, ty víš, že tě miluji.

 

K prožívání velikonoční radosti Vám všem žehná

 

Váš duchovní správce P.Daniel