Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Jediným, kdo nikdy nemůže zklamat, je Bůh. A ten, kdo je u Boha.

Ten, kdo je na zemi, tedy každý žijící člověk, je hříšný.

To nás nemá zklamávat. Naopak nás to má vyvádět z našich falešných představ o sobě a tomto světě, který v dnešním druhém čtení nazývá sv.Petr vyhnanstvím. Výraz vyhnanství pak v řečtině zní paroikia, z čehož (přes latinu) vznikl v češtině výraz farnost. Farnost je tedy vyhnanství – společenství těch lidí, kteří vědí, že zde na zemi nejsme doma, nejsme definitivně, ale že jsme zde jako ve vyhnanství.

Ten, kdo je ve vyhnanství, stále myslí na návrat.

Radujme se z toho, že Kristus nám tento návrat k Otci do Božího království umožňuje a žijme podle toho.

 

K milostiplnému prožívání měsíce Panny Marie a radosti z velikonoční doby

Vám všem žehná P. Daniel