Kristus, původce života, najednou stojí uprostřed apoštolů, přeje

a přináší jim pokoj.

Pokoj, vycházející z toho, že všechno, byť i lidsky nepochopitelné,

dostává v Kristu a s Kristem smysl.

Pozemskou budoucnost máme přijímat s vírou a nadějí,

na tu vzdálenější spoléhejme s pomocí Ducha Sv. v naději a lásce.

Rozdíl mezi lidskou představou pokoje a Kristovým pokojem

je rozdílem mezi počtářskou logikou člověka

a nadpřirozenou logikou Prozřetelnosti.

Kristův pokoj je výsledkem moudrosti,

která je ochotna dát se k dispozici majestátní moci objektivna.

Ten, kdo se snaží žít v pokoji Kristově, stále jasněji poznává, že všechna pozemská nejistota, neklid a nezajištěnost se nakonec včlení ve všeobsáhlou nadpozemskou jistotu.

 

 

K milostiplnému prožití Velikonoční radosti

Vám všem žehná

P. Daniel