Milé sestry a bratři v Kristu !

Ve Velké Losenici slavíme slavnost výročí zasvěcení chrámu.

Chrám, kostel – svaté místo pro setkání s Bohem, které je tím nejdůležitějším v každém místě, kde žijí lidé.

Proto má kostel věž, aby jej lidé nepřehlédli, aby si stále uvědomovali, že Bůh je ten, kdo dává našemu životu smysl, že člověk nemá pouze rozměr horizontální, ale také vertikální.

Živé chrámy Boží nikdy nepřestanou ve světě vznikat, dokud budou lidé lidmi.

Každý z nás má být živým chrámem Božím.

Máme tedy za co našemu Pánu děkovat, vyznávejme to svou vírou.

Ke spojení s Pannou Marií v modlitbě růžence

Vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel