Milé sestry a bratři v Kristu !

Co pro nás znamená dnešní slavnost Výročí zasvěcení kostela sv.Jakuba ?

Bůh přece nepotřebuje chrámy, může se s člověkem setkávat kdekoliv, ale člověk, omezený prostorem a časem, potřebuje chrám, duchovní domov, kam si nedojde či nedojede splnit povinnost, ale kde je doma, kde se setkává s Bohem i bližními. V chrámu přírody – lese i horách – oslavují Boha květiny i nerozumná zvířátka svou existencí, člověk s rozumem a svobodnou vůlí staví pak svýma lidskýma rukama nádherné chrámy – duchovní domovy pro své setkávání s Tvůrcem. Zde má člověk dorůstat v živý chrám Boží – přijmout Boha do své duše. Exupery to vyjadřuje slovy: Staneme se velkými jen tehdy, pokud vše, co uděláme, nebude předmětem soupeření, útulkem pro pohodlí nebo čímkoliv jiným, určeným k hmatatelnému užitku, ale podstavcem, schodištěm a lodí plující k Bohu.

K přijetí výzvy Panny Marie k modlitbě růžence Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel