Odpustky pro duše v očistci :

Po odpuštění viny ve sv. smíření zůstává časný trest ( nahrazení následku špatného jednání). K odpuštění těchto trestů slouží odpustky.1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl papeže) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Tři podmínky k získání plnomocného odpustku lze vykonat řadu dní předem nebo potom, je však vhodné, aby sv. přijímání a modlitba na úmysl papeže byly vykonány ve stejný den jako odpustkový úkon. Na základě jedné sv. smíření je možné získat více odpustků, na základě sv. přijímání a modlitby na úmysl papeže pouze jeden plnomocný odpustek.

1.11-8.11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Upozorňuji, že při splnění 3 podmínek lze získat plnomocný odpustek při společné modlitbě růžence v kostele před eucharistickou obětí, či nejméně půlhodinovou adorací před vystavenou Nejsvětější svátostí.

K prožití nejen tohoto týdne ve spojení v modlitbě s našimi zemřelými

 

Vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel