Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Mojžíš před smrtí zapřísahal Izraelity:

 

Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, je jediný.

Miluj Hospodina svého Boha celým srdcem, celou duší a celou svou silou.“

 

Je však nemožné milovat Krista a nemilovat druhé v té míře, jak tito druzí jdou směrem ke Kristu a je nemožné milovat druhé v duchu lidského spojení, aniž bychom se týmž pohybem neblížili Kristu.

Bože dej, aby nám v životě druhého člověka zářila Tvá tvář.

Nežádáš, abychom těmto bratřím a sestrám věnovali náklonnost plnou vyjímečných citů, ale chceš, aby nás k druhému člověku poutalo dvojí vnitřní tíhnutí – tíhnutí k světu samotnému spolu s tíhnutím tohoto světa k Bohu.

Nevyžaduješ od nás pokrytecké projevy lásky k bližnímu, ale chceš, aby předmětem naší lásky byl sám druhý člověk, to je to nejindividuálnější a nejkonkrétnější osobní v něm.

Prosíme, dávej nám k tomu sílu pramenící z Tvé Lásky.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel