Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Bůh nabízí sám sebe v Ježíši Kristu.

Stojí člověk o tento dar aspoň tak, aby byl schopen jej přijmout ?

Jsou lidé, kteří, když půjde Ježíš kolem, budou nenávistně pískat.

Jsou lidé lhostejní, kteří se celé záležitosti vyhnou.

V Jerichu byly na ulici nadšené zástupy.

Jak reagujeme my ?

S Pánem Ježíšem se potkáváme stále.

Kristus přichází hledat a spasit, co zahynulo.

Přijměme ho i dnes s radostí jako Zacheus.

Jenom tak můžeme slyšet ona slova :

Dnes přišla do tohoto domu spása.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel