Milé sestry a bratři v Kristu !

Svatý Jan XXIII. nazývá naději jednou ze svítilen svatosti.

A sv. Pavel nám dnes říká : Bůh, náš otec, nám ve své dobrotě dal útěchu,

která nikdy nepomine a radostnou naději.

Čím více se blížíme k závěru liturgického roku, tím jasněji k nám mluví

texty  Písma sv. o životě věčném a vzkříšení mrtvých.

Naděje nás učí neočekávat to, co Bůh neslíbil a naopak nám dává jas

a vytrvalost v duši, když se nám něco nedaří.

Naděje nás chrání od nedůvěry nebo dokonce před zoufalstvím.

Naděje ve vzkříšení nám pomáhá rozeznávat věci dobré od nedobrých

a je nadějí ve věčný život s Bohem.

Pane, prosíme, udělej nás znamením naděje, neboť tvá církev

je znamením naděje.

Kéž nám naděje ve vzkříšení dává sílu k životu s Tebou a pro Tebe.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce      P.Daniel