Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Bůh nezůstává světu daleko, přichází do samé blízkosti člověka.

Příchod Boží je nevypočitatelný a přesto se má člověk na něj orientovat, ač ho v plnosti zatím neprožívá.

Podobenství z dnešního evangelia je podobenstvím o Božím království, o jistotě jeho příchodu a podobenstvím proti životní nezodpovědnosti.

Učme se dělat co nejvíce dobra, protože celou věčnost budeme moci dělat jen to dobro, kterému jsme se naučili, budeme moci spolupracovat s Ježíšem na vykoupení světa od zla.

Jen ti, kteří jsou připraveni, budou připuštěni k hostině Boží.

V okamžiku smrti již nebude času, protože nastane konec času.

Ta chvíle nás překvapí připravené nebo nepřipravené.

Modlitba je nenahraditelná, sebekázeň nepominutelná, služba lásky nezastupitelná.

Vždyť dveře k Tvé hostině, Pane, se jednou s konečnou platností zavřou a my nechceme být mezi těmi, kteří přišli pozdě…

Kéž dokážeme žít jako pozvaní hosté, kteří už mají jen vstoupit.

 

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P. Daniel