Milé sestry a bratři v Kristu!

Několik staletí je v Evropě lidem vtloukáno do hlavy, že musí být nezávislí – na Bohu, na přírodě, na počasí 

Je cesta maximální nezávislosti opravdu cestou do ráje? Nezdá se …

V dnešním evangeliu můžeme najít srovnání dvou cest, které máme i my na vybranou.

Cesta učitelů Zákona: dělají mnoho správných věcí.

Ale svůj život mají závislý jen na své výkonnosti (modlí se, postí se, dávají desátky) a na uznání lidí (váží si jich).

Druhá cesta je cesta Ježíšova: dává vše, sám sebe, svůj život, je a chce být zcela závislý na Otci.

Kdo dokáže přijmout Krista lépe než ti, kteří přiznají svou závislost na Bohu, na společenství druhých lidí, na počasí, na úrodě?

Kéž přijímáme Boží lásku do našich životů ve všem a jsme si vědomi toho, že bez Boha nedokážeme nic a nemůžeme žít naplněný život,

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel