Milé sestry a bratři v Kristu!

Na začátku našeho pozemského života svěřil Kristus každému z nás hřivny. Svěřil nám Boží majetek, něco, co patří Bohu.

Vložíme-li své já do díla k rozmnožení darů, riskujeme svůj klid, svou představu šťastného osobního života zde na zemi.

Člověk snažící se rozmnožit hřivny musí jít cestou nevyzkoušenou, cestou novou, určenou jen pro něho, riskuje své pohodlí, osobní štěstí v tomto životě, ale zajišťuje si místo u Pána.

Člověk, zajišťující si život dle svých představ, jdoucí vyzkoušenými cestami, ale cestami jiných, zakopává svou hřivnu a riskuje vzdálení se od Pána.

Pán nám dal hřivny, abychom jimi pomohli druhým a sami je proměnili v náš život věčný. Čím více myslí člověk na věčnost, tím dokonalejší bude jeho úsilí v jakékoliv užitečné práci.

Pane, dej nám k tomu odvahu a sílu.

Pane, dej nám sílu využívat správně svěřených hřiven, abychom jednou uslyšeli: Vejdi v radost svého Pána!

 

K prožití nejen tohoto týdne ve spojení v modlitbě s našimi zemřelými

Vám všem žehná Váš duchovní správce

P. Daniel