Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Písmo sv. nepřináší ani informace o budoucích katastrofách, ani laciné naděje, ani poselství o všeobecné zkáze.

Dnešní úryvek evangelia nemůžeme chápat tak, že tento svět je světem zla, od kterého máme mít co největší odstup.

Vždyť i v tomto světě je jméno Kristovo – i když zapírané, zastírané, překrucované a pronásledované.

Zlo nám dává příležitost k svědectví o dobru.. Ke každému konání dobra pak je nutná vytrvalost. Bez vytrvalosti, bez trpělivosti nelze dokončit žádné dílo. Proto nám Kristus připomíná : vytrvalostí zachráníte svou duši. Vytrvalostí v konání dobra, v budování Božího království.

Pane, ty který přinášíš důvod k dobrému jednání, buď spásou lidské jednoty tím, že nám dáš sílu opustit naši malost a strach, abychom se odvážili konat dobro a žít v dobru a ukazovali tím svou lásku k tobě i bližním.

 

Děkujme tedy za dar víry, kterého se nám dostalo.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce            P.Daniel