Milé sestry a bratři v Kristu!

Na začátku našeho pozemského života svěřil Kristus každému z nás hřivny.

Svěřil nám Boží majetek, něco, co patří Bohu.

Člověk snažící se rozmnožit hřivny musí jít cestou nevyzkoušenou, cestou novou, určenou jen pro něho, riskuje své pohodlí, osobní štěstí v tomto životě, ale zajišťuje si místo u Pána.

Člověk, zajišťující si život dle svých představ, jdoucí vyzkoušenými cestami, ale cestami jiných, zakopává svou hřivnu a riskuje vzdálení se od Pána. Je třeba rozpoznávat, co mi Bůh dal a dává a jakou to má hodnotu, sílu a účinnost.

Rozdíl mezi mírou obdarování těch tří služebníků nás upozorňuje na to, že se nemáme srovnávat s druhými, jako bychom měli všichni stejné dary.

Každý je vybaven Božími dary.

Pán nám dal hřivny, abychom jimi pomohli druhým a sami je proměnili v náš život věčný. Čím více myslí člověk na věčnost, tím dokonalejší bude jeho úsilí v jakékoliv užitečné práci.     Pane, dej nám k tomu odvahu a sílu .

Pane, dej nám sílu využívat správně svěřených hřiven, abychom jednou uslyšeli: Vejdi v radost svého Pána!

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel