Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Dnešní čtení i evangelium jakoby ukazovaly na všechno zlo ve světě.

Války, hlad, mor, nepřátelství, nenávist, vraždy, zemětřesení,

veliká znamení na nebi.

Jak strašný byl svět z hlediska nevěřícího v době Kristově a jak je

stejně strašný pro dnešního nevěřícího člověka.

Víra ve věčný život se nesrovnává se sobectvím,

s odstupem od nebezpečného světa.

Víra nutí k účasti ma jeho osudu.

Evangelium nás upozorňuje, abychom se nedali zmýlit a nenechali

se svést. Tento svět není přece jenom světem zla.

I v tomto světě je jméno Kristovo – i když zapírané, zastírané,

překrucované a pronásledované.

Od chvíle, kdy se Bůh stal člověkem, mají dějiny jasný smysl :

rozvíjet pokrok člověka ve směru podobnosti Bohu.

Děkujme tedy za dar víry, kterého se nám dostalo.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel