Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Dnešní evangelium nám připomíná, že rozhodujícím kritériem posledního soudu bude aktivní láska k bližnímu, protože Kristus se ztotožňuje se všemi lidmi trpícími nouzí:

„Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejmenších bratří, pro mě jste udělali“.

Matka Tereza z Kalkaty : „Lásky není nikdy dost !“

I z toho je vidět, že Kristus je úplně jiný „král“, než jak si lidé představují pozemské krále – vládce.

Jakou vládu je vlastně člověk dnešní doby ochoten přijmout ?

Po jakém „králi“, po jakém kralování nad sebou vlastně touží ?

Touží vůbec po nějakém, nebo si chce „kralovat“ sám sobě ?

Ježíš je skutečně tím, kdo miluje všechny lidi – a proto chce pro ně lásku i od druhých lidí.

Máme se tedy svým jednáním připojit k absolutní lásce Krista k člověku, zvláště k člověku trpícímu.

Tím totiž umožníme Ježíši, aby byl Králem našeho smýšlení, naší lásky, našeho srdce i našeho věčného života s Ním.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P. Daniel