Milé sestry a bratři v Kristu !

V situacích, kdy lidé byli Kristem nadšeni, když někoho uzdravil, když nasytil zástup, když měl zkrátka úspěch – v těchto chvílích odmítal jakýkoliv pokus být prohlášen králem.

Že je králem říká až Pilátovi a zůstane to napsané i na kříži. – tedy při – lidsky viděno – konci a neúspěchu.

Kdo má úspěch, postavení, bohatství – tomu kraluje úspěch.

Kdo vědomě ví, že nic nemá, že nemá nic, co by mu kralovalo, kdo má „jen“ Krista, ten může něco o jeho kralování vědět.

Kriste, tvé království je tam, kde lidé žijí a umírají jeden pro druhého.

Pane, dej ať žiji pro tvé království, které přichází, dej ať jdu před ním, krok za krokem v důvěře a naději, že mě povedeš, až sám nebudu vědět, jak dál.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel