Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Dnešní slavnost Ježíše Krista Krále má být pro nás příležitostí k zamyšlení:

Prožil jsem správně uplynulý církevní rok? Kam směřuje můj život?

Je pro nás Kristus jediným skutečným králem, jediným, kdo vládne našemu srdci?

Pane, my víme, že Ty jsi opravdu všemocným králem, králem nad lidskou duší. Víme, že          Tvým cílem je proměnit lidská srdce, naše srdce, učinit je dobrými. Na nás je, abychom Ti        otevřeli, abychom toužili po tom vládnout pouze sobě, sloužit oslavě Tebe a pomáhat       druhým.

Pak se budeme moci pravdivě modlit : Přijď království tvé

K tomu Vám všem žehná                        Váš duchovní správce P.Daniel