Milé sestry a bratři v Kristu !

Každý člověk si dělá ve svém životě plány.

Ne všechny plány nám však vyjdou, mnohé se nepodaří.

A pak máme dvě možnosti : Buď jednat jako král Achaz v dnešním čtení,

tj. prosazovat vlastní plán za každou cenu, někdy i proti vůli Boží,

možná i za cenu zvlažnění či odpadu od víry, nebo jednat jako sv.Josef,

tj. podřídit se Bohu, jeho moudrosti a Prozřetelnosti.

 

Pane, prosíme Tě, pomoz nám, ať se dokážeme osvobodit od sklonu myslet

jen na sebe, od strachu plout proti proudu, od zvyku volit tu nejpohodlnější

cestu…

Odpusť nám a učiň nás svobodnými od sobectví, abychom dokázali dělat to,

co  chceš Ty.

Ukaž nám cestu a dej nám sílu, abychom po ní šli.

K duchovnímu prožití radostného týdne očekávání

Vám všem žehná

Váš duchovní správce      P.Daniel