Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Dnešní evangelium rozbíjí iluzi o soudu kdesi v budoucnosti. Soud se koná již nyní. Svou životní praxí soudíme sami sebe.

Křesťanství totiž není jen myšlenkový systém, ale především životní praxe.

Kdo Boha s jeho nabídkou spásy odmítá, kdo chce být sám svým pánem, ten sám sebe odsuzuje. I po smrti každý řekne své ano či ne Bohu, ale na základě svého života, a Bůh potvrdí toto rozhodnutí.

Svými skutky si nemůžeme zasloužit život s Bohem, ale důvěřujeme-li mu, Bůh nám na základě našeho úsilí odpustí viny, protože má každého rád a zná každého člověka do nejhlubšího nitra.

Boží soud – soud života se nekoná z hlediska odvety, ale spásy.

Využijme doby postní k lepšímu spojení s Boží láskou nabízející nám spásu .

 

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu


vám všem žehná Váš duchovní správce P.Daniel