Milé sestry a bratři v Kristu!

„Člověk soudí podle zdání, Hospodin však vidí do srdce.“ To říká Bůh Samuelovi a to je ústřední myšlenka bohoslužby slova dnešní neděle. Člověk sám je duchovně slepý, nedokáže sám, bez Boha, poznávat pravdu a žít podle ní. Člověk mnohdy soudí podle zdání a toto zdání má tendenci absolutizovat na pravdu a ani si neuvědomuje, jak je jeho zdání pravdy proměnlivé. Vždycky budeme v pokušení dát přednost sobě, vždy jsme v nebezpečí duchovní slepoty a máme tendenci nebrat na vědomí věci, které jsou nám nepříjemné a dokonce jako farizeové vyhlašovat svou vůli za vůli Boží. Bez Boha jsme duchovně slepí, potřebujeme Boha, potřebujeme slyšet jeho hlas.

Pane, rozjasni naši slepotu, ať dokážeme se slepcem vyznat: Věřím.

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel