Milé sestry a bratři v Kristu !

Rok Božího milosrdenství nás má přivádět k tomu, abychom se navrátili pro to,

co jsme ztratili, abychom se navrátili i my k Bohu v tom, kde jsme se ztratili.

Slyšeli jsme dnes podobenství o ztraceném synu.

Každým hříchem se i my ztrácíme z lásky Boží, ztrácíme cestu do Božího

království.

Zatímco od Boha „snadno“ odcházíme, snadno mu dáváme svým jednáním

najevo, že my sami nejlépe víme jak žít, tak s uznáním vlastních chyb se k Bohu

pohybujeme jen unavenými kroky tápavé a provinilé chůze.

V té chvíli On k nám ve své lásce směřuje daleko rychleji.

Spěchá, běží nám vstříc s otevřenou náručí.

Uvědomme si, právě teď v době postní, že nejenom v onom podobenství,

ale především v našem životě má být hlavní postavou náš nebeský Otec

a ne nikdo z nás, bloudících synů a dcer.

Všemohoucí Bože, pomoz nám zakoušet, že miluješ všechny své děti.

K postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel