Milé sestry a bratři v Kristu!

Bůh sám si volí. V dnešním čtení Jeremiáš jasně vidí, že Boží plány nestojí na naší upachtěné snaze. Prorok není v prvé řadě věštec.

Je to nositel Božího poslání (jako Jeremiáš). Je to člověk, který neříká to, co chtějí posluchači slyšet, ani ne ze zásady pravý opak toho (není provokatérem), ale říká a dělá to, co mu svěřil a uložil Bůh. Proto je často odmítán.

Přijetí Božího volání je vlastně uvedením víry v náš život, je přijetím směru k Bohu, vpuštěním Boha do všech oblastí našeho života. A to je nelehké.

To, co brání přijetí základního Božího volání, je přílišné spoléhání se na sebe, je lidským plánováním životní cesty spojené s nedůvěrou v Boha, s nepočítáním pomoci Boha na cestě, kterou nám ukazuje.

Když člověk zásadně odmítne Boha, pak se stane hrozná věc pro člověka.

ON projde naším odporem, naším hněvem, naší lhostejností a bude se ubírat dál (tak, jak jsme to slyšeli v dnešním evangeliu).

Pane, pomoz nám, ať přijmeme Tvé volání, bez vytáček, námitek a „dokazování“, že to nejde. Ať přijmeme Tvé volání, které promlouvá k celému našemu nitru a trpělivě, s vědomím, že Ty plníš své slovo, čekáme na Tebe jako Simeon a Anna, vždyť Ty si žádáš každého z nás úplně celého a jedině opravdové setkání s Tebou nám může přinášet naplnění a být vrcholem našeho života…

 

K tomu vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel