„Moje ovce slyší můj hlas, já je znám a ony jdou za mnou“.

Tato posilující slova nás dnes, kdy je neděle dobrého Pastýře,

mají povzbudit.

Základem vztahu člověka k Bohu – tedy víry – je přece slyšení slova Božího.

Slyšet Boží hlas, to je to podstatné, to je víc než jen uslyšet, zaznamenat, znamená to otevřít se Božímu slovu, otevřít se Bohu, otevřít Bohu své srdce.

Člověk má nejprve naslouchat, aby byl schopen pochopit.

Pane, Dobrý Pastýři, který pronikáš srdce i ledví každého z nás,

prosíme Tě, dej nám dostatek trpělivosti, abychom Ti dokázali naslouchat,

dostatek moudrosti, abychom poznali, že to co nám říkáš je řešením pro náš život  a dej nám dostatek odvahy, ať se nebojíme jít za Tebou

s přesvědčením, že Ty jsi pro nás cesta do Tvého království.

 

K milostiplnému prožití Velikonoční radosti

Vám všem žehná       P. Daniel