Milé sestry a bratři v Kristu !

Dnešní podobenství nám ukazuje Boha jako milosrdného Otce.

Bůh nás všechny přesvědčuje jako svého staršího syna a všechny nás vyhlíží

jako syna marnotratného.

U něho můžeme nalézt radu a u něho si můžeme vyprosit odpuštění.

Stále k nám vztahuje svou ruku, abychom ji uchopili.

Bože, Ty jsi naším jediným útočištěm.

Pomoz nám, když Tě nazýváme naším Otcem, abychom svou lítostí

nad hříchy dokázali uchopit tvou nabízenou ruku a aby naše srdce

bylo otevřené pro všechny bratry a sestry.

Neboť Ty, všemohoucí Bože, miluješ všechny své děti.

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná            Váš duchovní správce       P.Daniel