Milé sestry a bratři v Kristu !

Království Boží zde na zemi je semenem, hořčičným zrnem, kvasem, rybářskou sítí, zkrátka darem, který čeká na přijetí.

Proto Kristus přichází a říká blahoslavení – to už není příkaz a zákaz jako

u mojžíšského zákona – desatera, ale výzva k přijetí daru plnosti života.

Blahoslavenství, kázání na Hoře , to je nabídka, návod k plnosti života a toho, co nazýváme smyslem života, náplní života – skutečným štěstím.

Přijmout tuto nabídku znamená přijmout život v podobě vztahu lásky k Bohu a bližním, život napětí a silového pole.

Znamená to odmítnout život stereotypu chování podle toho, co ode mne pouze očekává společnost, zvyky a nevybočování z chování většiny.

Touha plně žít podle blahoslavenství znamená aktivně víru a Boha samého vnášet do všech, i těch nejmenších skutečností našeho života, neomezovat ji na příkazy a zákazy, stejně jako dítě nemůže svůj vztah lásky k rodičům zredukovat pouze na to co musí udělat a co pak za odměnu smí.

Je úžasné vědět, že Bůh je nám tak blízko, že jeho láska může být v nás, že můžeme být blahoslavení když mu dokážeme otevřít bránu své duše.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel