Milé sestry a bratři v Kristu !

Evangelium dnešní neděle totálně rozbíjí iluzi o soudu kdesi v budoucnosti.

Soud se koná už nyní. Svou životní praxí soudíme sami sebe.

Život podle Krista není jen myšlenkový systém, ale především způsob života, životní praxe a styl.

Kdo Boha s jeho nabídkou lásky systematicky odmítá, kdo chce být sám svým „pánem“, ten sám sebe odsuzuje.

Boží soud – soud života se nekoná z hlediska odvety, ale spásy.

Využijme právě probíhající doby postní k lepšímu spojení s Boží láskou, protože smyslem doby postní je návrat k Otci, návrat domů, návrat k Tomu, od kterého máme všechno.

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná Váš duchovní správce P.Daniel