Milé sestry a bratři v Kristu !

„Kristus je dveřmi, které vedou k Otci. Těmito dveřmi šli Abrahám, Izák, Jákob, proroci, apoštolové a skrze tyto dveře vchází i církev.“

(sv.Ignác z Antiochie)


Volá každého z nás jménem, ví o nás všechno, volá nás jménem a tím ukazuje, že máme vejít dveřmi, které pro nás připravil.

Abychom je našli, musíme jít za ním, jako ovce za pastýřem, s důvěrou, láskou, vědomím, že On jde před námi a půjdeme-li za ním, dojdeme do Božího království.

Je mnoho těch, kteří jsou si příliš jisti sami sebou, technikou a světem. Nekladou si otázky, na které Kristus odpovídá. Odmítají jít za ním a raději bloudí sami. Není potřeba podléhat skepsi, je potřeba pročišťovat vlastní víru, nalézat hloubky naší záchrany a našeho osvobození.

Jít za Kristem – to je úkol našeho života a zároveň i nabídka hledajícím.

Radostné prožití celé Velikonoční doby Vám přeje a všem Vám žehná

Váš duchovní správce P.Daniel