Milé sestry a bratři !

Kristus je dveřmi, které vedou k Otci. Těmito dveřmi šli Abrahám, Izák, Jákob, proroci, apoštolové a skrze dveře vchází i církev.“

(sv. Ignác z Antiochie)

Volá každého z nás jménem, ví o nás všechno, volá nás jménem a tím ukazuje, že máme vejít dveřmi, které pro nás připravil.

Abychom je našli, musíme jít za ním, jako ovce za pastýřem, s důvěrou, láskou, vědomím, že On jde před námi a půjdeme-li za ním, dojdeme do božího království.

Je mnoho těch, kteří jsou si příliš jisti sami sebou, technikou a světem. Nekladou si otázky, na které Kristus odpovídá. Odmítají jít za ním a raději bloudí sami. Není potřeba podléhat skepsi, je potřeba pročišťovat vlastní víru, nalézat hloubky naší záchrany a našeho osvobození.

Jít za Kristem – to je úkol našeho života a zároveň i nabídka hledajícím.

K milostiplnému prožívání měsíce Panny Marie a radosti z velikonoční doby

Vám všem žehná P. Daniel