Milé sestry a bratři v Kristu !

Mnoho lidí v dnešní době touží po samostatnosti a svobodě.

Nechtějí být „jako ovce“ poslouchající pastýře.

Jen ten, kdo zná Pastýře, touží po tom, aby jej vedl.

Že se toto poznání neděje bez církve, bez společenství,“bez stáda“ je z textů evangelia zřejmé.

Chce-li být člověk „neztracenou ovcí“, musí být ve spojení s Kristem, protože „v nikom jiném není spásy“.

Závažnost celé Ježíšovy řeči je podtržena poukazem na to, že On dává život – On dává všechno.

To nás má naplňovat radostí a nadějí, zároveň však zodpovědností vůči Boží Lásce.

 

 

K milostiplnému prožití Velikonoční radosti

Vám všem žehná

P. Daniel