Milé sestry a bratři v Kristu !

 

V tomto týdnu vstupujeme do „mariánského měsíce“ v právě probíhající radostné velikonoční době.

Uvědomme si tedy účast Panny Marie na velikonočním tajemství a na letniční události.

Letnice otevírají cestu církve, po které putuje pod vedením Ducha Svatého.

Litanie, které jsou součástí májové pobožnosti, se mají stát proudem modlitby vytrvalé chvály a prosby.

Kéž ve všech obcích našich farností nám tento proud modliteb, na přímluvu Panny Marie, nejen v letošním měsíci květnu, vyprošuje dary Ducha Svatého , rodinám i celé farnosti.

 

K milostiplnému prožívání měsíce Panny Marie a radosti

z velikonoční doby Vám všem žehná P. Daniel