Milé sestry a bratři v Kristu!

Vzkříšení Lazara je potvrzením podstatného článku naší víry – totiž očekávání vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

Také my jsme mnohdy zahleděni do sebe a tak v nebezpečí, že budeme sice znát, stejně jako Marta, správné odpovědi, ale nebudeme je přijímat do konkrétní situace.

Právě vzkříšení Lazara pomohlo apoštolům, když Kristus vstal z mrtvých, k pochopení toho, co se stalo.
Je pro nás vzkříšení z mrtvých podstatnou částí našich plánů v našem životě?
Pane, ukaž nám na událostech dějin i na událostech našeho života, v kterých oblastech chceš skrze nás probouzet život. Dej, abychom dokázali jít probouzet naději v lidech, jejichž život je omezován a ohrožený.

Vzkříšení Lazara je potvrzením podstatného článku naší víry – totiž očekávání vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

Také my jsme mnohdy zahleděni do sebe a tak v nebezpečí, že budeme sice znát, stejně jako Marta, správné odpovědi, ale nebudeme je přijímat do konkrétní situace.

Právě vzkříšení Lazara pomohlo apoštolům, když Kristus vstal z mrtvých, k pochopení toho, co se stalo.

Je pro nás vzkříšení z mrtvých podstatnou částí našich plánů v našem životě?

Pane, ukaž nám na událostech dějin i na událostech našeho života, v kterých oblastech chceš skrze nás probouzet život. Dej, abychom dokázali jít probouzet naději v lidech, jejichž život je omezován a ohrožený.

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel