Milé sestry a bratři v Kristu!

Ke konci doby postní si můžeme na dnešním evangeliu uvědomit, jak Bůh odpouští.

Na příběhu cizoložné ženy nám Kristus ukazuje, že odpouští tak, že pravda není zatemněna a hříšník není zničen.

Sv. Augustin řekl: Nenáviď hřích, ale hříšníka miluj.

Zdá se to být téměř nemožné, vždyť jak má člověk oddělit hřích od hříšníka?

Hřích, kterým bylo člověku ublíženo, musí být přece pojmenován.

Jak jej potom oddělit od toho, kdo jej spáchal?

Boží čin spočívá především ve skutečnosti, že ona hříšnice dostává šanci.

Dáváme my šanci tomu, kdo nám ublížil?

Prosme Boha, aby nám dal sílu dávat šanci těm, kteří nám ublížili, i když nás jejich hřích bolí, abychom my sami měli sílu zříci se svých hříchů, odvrátit se od zlého a měli tak šanci dojít do Božího království.

K postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel