Milé sestry a bratři v Kristu!

Kristova slova: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás, jsou určena pro vztahy mezi lidmi, i když ty v pozemském životě nebývají ideální.

Protože láska k těm, s kterými v mnohém nemůžeme souhlasit, o kterých se nám zdá, že ačkoliv se ke Kristu hlásí, tak v mnohém jeho dílo kazí, je jedna z nejtěžších věcí.

Dokážeme to, budeme-li se dívat vzájemně na sebe tak, abychom objevili Boží lásku ukrytou do našeho nitra.

Pak zjistíme, že můžeme víc, než si myslíme, než od sebe očekáváme.

Ne proto, že bychom byli tak skvělí, ale proto, že Bůh je věrný.

Že On nejenom řekl, že vylije svého Ducha na všechny lidi, ale že to také dělá.

Na všechny¸ kdo Kristu uvěří, dají se pokřtít a jako dar přijmou dar Ducha svatého.

 

K milostiplnému prožívání měsíce Panny Marie a radosti z velikonoční doby

Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel