Milé sestry a bratři v Kristu !

Kristus je cesta….

Neexistuje žádná událost v našem životě, vůbec nic, o čem bychom mohli říci, že to nelze řešit ve shodě s evangeliem, na to evangelium nedává odpověď.

Evangelium sice nevypočítává konkrétní situace, ale jsou v něm zásady a řád, podle kterého se dá řešit všechno, co nás v životě potká.

Předpokládá to však tyto zásady znát a snažit; se podle nich žít.

Kristus je cesta (řecky hodos), ale je také někým více, proto nám říká: skrze mne dojdete k cíli. Je tedy také meta hodos, nebo-li jak říkáme metoda, způsob jak jít po cestě k věčnému životu.

Pane, Tvá cesta je cestou naděje, protože Ty jediný jsi naše naděje.

Pomoz nám jít s tebou a dojít s tebou k cíli našeho života do Tvého království.

 

K milostiplnému prožívání měsíce Panny Marie a radosti z velikonoční doby

Vám všem žehná

P. Daniel