Milé sestry a bratři v Kristu !

Sv.Augustin řekl : Nenáviď hřích, ale hříšníka miluj.

Zdá se to být téměř nemožné, vždyť jak má člověk oddělit hřích od hříšníka ?

Hřích, kterým bylo člověku ublíženo, musí být přece pojmenován.

Jak jej potom oddělit od toho, kdo jej spáchal ?

V dnešním evangeliu na příběhu cizoložné ženy nám Kristus ukazuje, že odpouští tak, že pravda není zatemněna a hříšník není zničen.

Boží čin spočívá především ve skutečnosti, že ona hříšnice dostává šanci.

Dáváme my šanci tomu, kdo nám ublížil ?

Prosme Boha, aby nám dal sílu dávat šanci těm, kteří nám ublížili, i když nás jejich hřích bolí, abychom my sami měli sílu zříci se svých hříchů, odvrátit se od zlého a měli tak šanci dojít do Božího království.

K opravdovému postnímu úsilí vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel