Milé sestry a bratři v Kristu !

Mnohokrát Ježíš odhaluje pokrytectví farizeů a oni nechtějí uznat,

že jejich jednání je špatné.

V dnešním evangeliu jsme slyšeli, jak chtěli, již poněkolikáté,

Ježíše nachytat, ukázat mu, že nemá pravdu, že je stejný jako oni.

Sami se však chytili a ještě dostali poučení, o které nestáli.

A tak mizí, bojí se, aby jasně neoznačil jejich hříchy.

Pane, prosíme tě, dej nám sílu přiznat své viny

a neutíkat z tvé blízkosti od tvého odpuštění.

Dej nám sílu, ať se nevytrácíme bez rozhřešení, ale ať dokážeme stát

před tebou jako ta žena, stát a prosit o tvé odpuštění.

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná            Váš duchovní správce       P.Daniel