Milé sestry a bratři v Kristu !

Třikrát jsme dnes slyšeli vyznání hříšnosti a nedostatečnosti člověka, třikrát nám byl zdůrazněn ten obrovský rozdíl mezi nepatrným člověkem a nekonečným Bohem.

Prorok Izaiáš to vyjadřuje slovy : Běda mně, je se mnou konec !

Vždyť jsem člověk nečistých rtů a viděl jsem Hospodina zástupů svýma očima.

Sv.Pavel naproti tomu vyznává : Nejsem ani hoden, abych si říkal apoštol.

A Petr, ten padl Ježíšovi k nohám a říká :

Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný.

Tito tři světci nám dnes jasně říkají : Ano, hřích existuje jako temná skutečnost, ne jako něco abstraktního, říkají nám : každý člověk má své konkrétní hříchy a nemá moc se jich zbavit….

Abychom svůj hřích poznali, abychom poznali sami sebe, vybízí nás Pán : Zajeď na hlubinu, nebuď povrchní, neposuzuj věci, jak se ti jeví na první pohled.

Zajeď na hlubinu, opusť své pseudojistoty, o kterých si myslíš, že tě chrání. Hlubina je jen zdánlivé nebezpečí, je to opuštění názoru, že si člověk sám může určit smysl svého života.

Pane, osvoboď nás, ať dokážeme zajet na hlubinu.

Dej nám sílu jednat jako sv.Petr, který na Tvůj příkaz hodil sítě, i když, lidsky vzato, se to muselo jevit jako beznadějné.

K tomu vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel

Milé sestry a bratři v Kristu !

Třikrát jsme dnes slyšeli vyznání hříšnosti a nedostatečnosti člověka, třikrát nám byl zdůrazněn ten obrovský rozdíl mezi nepatrným člověkem a nekonečným Bohem.

Prorok Izaiáš to vyjadřuje slovy : Běda mně, je se mnou konec !

Vždyť jsem člověk nečistých rtů a viděl jsem Hospodina zástupů svýma očima.

Sv.Pavel naproti tomu vyznává : Nejsem ani hoden, abych si říkal apoštol.

A Petr, ten padl Ježíšovi k nohám a říká :

Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný.

Tito tři světci nám dnes jasně říkají : Ano, hřích existuje jako temná skutečnost, ne jako něco abstraktního, říkají nám : každý člověk má své konkrétní hříchy a nemá moc se jich zbavit….

Abychom svůj hřích poznali, abychom poznali sami sebe, vybízí nás Pán : Zajeď na hlubinu, nebuď povrchní, neposuzuj věci, jak se ti jeví na první pohled.

Zajeď na hlubinu, opusť své pseudojistoty, o kterých si myslíš, že tě chrání. Hlubina je jen zdánlivé nebezpečí, je to opuštění názoru, že si člověk sám může určit smysl svého života.

Pane, osvoboď nás, ať dokážeme zajet na hlubinu.

Dej nám sílu jednat jako sv.Petr, který na Tvůj příkaz hodil sítě, i když, lidsky vzato, se to muselo jevit jako beznadějné.

K tomu vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel