Milé sestry a bratři v Kristu !

Prorok Izaiáš vystupuje a zdůrazňuje, že soukromá zbožnost, zbožnost jednotlivce, nestačí na vytvoření Božího lidu, že víra se nemůže projevovat jen vztahem k Bohu, ale také vztahem k bližnímu, že Bůh z nich neudělá lid Boží, když si každý bude na svém písečku.

V dnešním evangeliu nám to zdůrazňuje Ježíš dvěma obrazy: obrazem soli a světla.

Jistě je jednodušší, než se snažit, uzavřít se do své individuální zbožnosti, nevyčnívat, nebýt jako město na hoře, ale splynout s masou a říkat, že sám přece člověk nic nezmůže, je jednodušší si svítit pod nádobou pro sebe, než dávat pozor, aby mi plamen na podstavci nezhasl.

Je to pohodlnější, ale Kristus nás vybízí k tomu důvěřovat jemu a ne sobě.

Volbu toho, co máme dělat, nemá vést naše přání a fantazie, ale vůle co nejlépe nalézt a splnit vůli Boží..

Pane, ty nám říkáš, že máme být světlem světa, že se nemůžeme uzavírat do sebe.

Prosíme Tě, dej nám sílu pomáhat, dej nám sílu vidět ve světě skrytého Tebe a tak nalézat Tvou vůli a podílet se na růstu Božího království.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel