Milé sestry a bratři v Kristu !

Prorok Izaiáš vystupuje a zdůrazňuje, že soukromá zbožnost, zbožnost jednotlivce, nestačí na vytvoření Božího lidu, že víra se nemůže projevovat jen vztahem k Bohu, že Bůh z nich neudělá lid Boží, když si každý bude na svém písečku.

„Vy jste světlo světa. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili Vašeho Otce v nebesích.“

Nebeské světlo se má pro nás stávat viditelným ve stvořených věcech.

Jsme přesvědčeni o hodnotě skryté i v tom nejnepatrnějším pozemském úspěchu a zároveň jsme si v plnosti vědomi, že každý úspěch je bezcenný, pokud jej chápeme pouze jako osobní výhodu bez vztahu k Bohu.

Pane, Ty nám říkáš, že máme být světlem světa, solí země.

Proto Tě prosíme: Dej, ať svět proměňujeme tím, že v něm vidíme skrytého Tebe a upozorňujeme na Tebe všechny s kterými se setkáváme.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel