Milé sestry a bratři v Kristu !

Jaká je pravá cesta k osvobození člověka, jak je možné zlepšit „svět“?

V dnešním evangeliu slyšíme, jak Ježíš, uprostřed uzdravování, odchází do samoty se modlit.

Modlitba je i pro nás dnes prostředek k získání orientace a jistoty o smyslu naší práce, silou k tomu, abychom se nenechali zahltit „pouhou“ aktivistickou činností a smýšlením, že tím zachraňujeme svět.

Modlitba není útěkem od skutečnosti, není ztrátou času, ale naopak dává správnou motivaci našim činům.

Teprve spojením horizontály, lásky k bližnímu, s vertikálou, milostí přicházející od Boha a zároveň naší snahou pozvedat se k nebi, vzniká autentická láska, vyjádřená znamením kříže.

Kéž tedy modlitba předchází a provází veškerou naši činnost a práce nechť je modlitbou našich rukou.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P. Daniel